• Bernard Schalck

    Fără bătaie de cap personală, fără risipă financiară, soluţia Ecosun vine direct de la sursă!

    Bernard Schalck, administrator al societăţii SCEA Schalck

Cu
ECOSUN intraţi
la rândul dumneavostră
în era energiilor regenrabile.

Sunt deţinător de idei
sau investitor

 

Acasă » Expertiza noastră

Expertiza noastră

O viziune atipică

ECOSUN Expert se caracterizează printr-o filozofie care leagă îndeaproape energiile de agro-dezvoltare. Nevoile de hrană şi accesul la aceasta sunt cu atât mai constrângătoare cu cât accesul la energia pentru producţia lor este mai dificil. Este adesea cazul ţărilor emergente. În acest context, simbioza dintre producerea de energie şi producerea de bunuri alimentare este o realitate şi o necesitate.

Această postură ne-a condus la elaborarea unui câmp de expertiză variat care ne permite în prezent să realizăm nu doar centrale, ci şi proiecte globale care să cuprindă, în afară de centrală şi alte structuri precum clădirile şi uneori chiar infrastructura. O poziţie unică pe piaţă, nicio altă societate nepunând la dispoziţia clientelei sale priceperea de  producător propriu şi de dezvoltator de proiecte în egală măsură globale şi complementare.

Dată fiind această adaptabilitate şi datorită cererii din ce în ce mai mari de proiecte care să depăşească limitele, ECOSUN Expert urmăreşte şi dezvoltarea sa în alte domenii conexe celor prevăzute în momentul înfiinţării sale.

O reţea mondială de competenţe

Pentru ECOSUN Expert nu există furnizori sau prestatori, ci numai parteneri, instalaţi în marea lor majoritate în Europa. Graţie acestei reţele, suntem în măsură să găsim competenţe sau produse noi de care, poate, nu am fi avut idee.

În afara acestei reţele de parteneri privilegiaţi, ECOSUN Expert urmăreşte dezvoltarea pe plan internaţional construită în jurul unor echipe amplasate local. Angajamentul? Identificarea unor zone cu potenţial, unde ar fi posibilă crearea unei structuri durabile, luând forma unei filiale cu asociaţi locali, interesaţi de buna continuitate a demersurilor în curs. Perenitatea este cuvântul cheie al demersurilor întreprinse.

O dezvoltare perenă

Obiectivul ECOSUN Expert este clar : implementarea unor structuri cu o durată de viaţă de minim 25 de ani, pentru a oferi beneficiarilor sau exploatatorilor acestora o rentabilitate veritabilă în timp.

Această poziţionare nu determină o dezvoltare în exces, ci o căutare controlată de noi clienţi sau parteneri.

« Este un lucru de care suntem mândri : cei 65 de clienţi pe care contăm în prezent sunt toţi mulţumiţi, recunosc înalta calitate a alegerilor pe care le-am făcut pentru proiectele lor şi nu regretă că ne-au acordat încrederea lor deplină. Această relaţionare atipică, amprentă a spiritului comun şi a bunului simţ, face parte, de asemenea, din marca noastră de fabrică ».

Domeniile noastre de expertiză

Descoperiţi proiectele noastre recent finalizate

Click pe domeniile de activitate de mai jos pentru mai multe informaţii.

Producerea de energie electrică

Producerea de energie electrică, fie ea de origine solară sau vegetală, constituie esenţa meseriei istorice a ECOSUN Expert. Anii de experienţă în materie ne-au permis dezvoltarea propriilor noastre soluţii pentru optimizarea acestei producţii : alegerea locaţiei, poziţionarea panourilor în raport cu tipul de nevoie de energie electrică, alegerea şi dimensionarea elementelor componente, implementarea, exploatarea locaţiei şi întreţinerea, etc. Centralele proiectate de ECOSUN Expert permit producţii de 10 până la 15% mai mari faţă de standardele pieţei.

Centrale fotovoltaice la cheie

În afară de proiectele noastre administrate în nume propriu, construim şi livrăm, de asemenea, centrale fotovoltaice clienţilor care ne fac o astfel de cerere. Pentru centralele de mărime industrială (36KWc şi peste) amplasate la sol sau pe acoperişuri sau chiar pentru gestiunea dezvoltării proiectului (cercetarea terenurilor, autorizaţiile de construcţie şi de injecţie, permisele de a construi, …) predarea-primirea este personalizată, iar implementarea este completă, încă din momentul de idee şi până la exploatare. Rezultatul ? Cele mai performante centrale de pe piaţă cu peste 60 de unităţi cu supraveghere informatizată a producţiei şi un recul de mai mult de 7 ani în producerea de energie.

Zonă industrială cu energie pozitivă

Filozofia eco-responsabilă a societăţii a determinat în mod natural ECOSUN Expert sa încerce să optimizeze producţia de energie maximă în acoperiş şi să limiteze pierderea de energie sub acoperiş. Această abordare a dat naştere unui nou concept de clădire care, pe lângă energia produsă, integrează un nivel extins de izolaţie şi de iluminare naturală, precum şi o gestionare electrică a ventilaţiei naturale. Această ecuaţie ne permite să revendicam paternitatea primei zone industriale cu energie pozitivă din Franţa printr-un bilanţ pozitiv între producţie şi consum după un prim an de ocupare completă pentru activităţi logistice şi industriale (un total de 7 clădiri pe o suprafaţă de 8 hectare). Această realizare a iniţiat munca depusă astăzi, printre alţii, cu polul Alsace Energivie, pentru înfiinţarea primului label de zonă industrială cu energie pozitivă. 

Label Pôle fibres énergivie

Labelizare « Pôle Fibres Energivie » primită la data de 13 februarie 2015.

Dezvoltare internaţională

Toate soluţiile dezvoltate în Franţa sunt declinabile în străinătate:

  • Zona cu energie pozitivă permiţând tarife preferenţiale de închiriere
  • Producţia de energie în zonă izolată cu sistem "Off-Grid" sau "EMS - Energy Management System" permiţând cuplarea şi pilotarea preferenţială a multiplelor surse de energie. 

Echipa noastră este multilingvă şi primele noastre experienţe în străinătate sunt extrem de pozitive: vedeţi realizările noastre în curs de desfăşurare şi parcul solar din Braşov.

Trofeul companie cu potenţial ridicat decernat pentru:

CCI International Alsace Export

Curăţarea de acoperişului şi întreţinere

Exploatarea perenă şi optimizarea producţiei centralelor sau a parcurilor nu pot fi garantate decât prin încheierea unor contracte de întreţinere pentru securitatea, confortul exploatatorului, precum şi curăţarea acoperişurilor solare. ECOSUN Expert şi-a dezvoltat competenţe în jurul acestor activităţi, prefigurând înscrierea instalaţiilor pe linia longevităţii şi exploatarea lor timp mai mult de 25 de ani. În acest sens, în afară de verificările permanente şi de termografia instalaţiilor, un prim robot de curăţare cu telecomandă pentru acoperişuri tocmai a fost pus în operaţiune şi un al doilea a fost comandat. De la instalarea primului robot în aprilie 2014, peste 185 000 m2 de pe 93 de acoperişuri au fost trataţi pentru o creştere medie de producţie între 3 şi 25% în funcţie de vechimea, localizarea instalaţiilor solare, precum şi uzura clădirilor. 

Închirierea clădirilor

Decât să construim proiecte de tip greenfield, în zone cu o puternică presiune funciară, intervenind asupra spaţiilor agricole, am ales să dezvoltăm o strategie mai durabilă : dezvoltăm, atunci când acest lucru este posibil, proiecte în zone industriale, valorificând cu această ocazie spaţiile existente. Sunteţi interesaţi ? Anumite parcuri sau clădiri recente sunt încă disponibile pentru închiriere. 

Agro-dezvoltarea

Producerea de energie constituie adesea soluţia pentru a genera un plus de venituri în  zone care nu pot fi, încă, în prezent, exploatate din punct de vedere agricol : devine astfel posibilă optimizarea acestor spaţii sub-exploatate în prezent, dotate cu potenţial agronomic, mai ales datorită instalării de staţii de pompare sau datorită irigării în Africa de exemplu. Această agro-dezvoltare se face în condiţii specifice fiecărei zone geografice şi cu respectarea resurselor naturale avute la dispoziţie: ECOSUN Expert nu se poziţionează într-o logică de producere convenţională, ci, dimpotrivă, într-o logică de conservare a solurilor (Low-Till Process-Conservation Farming). Încă o dată, identificăm perenitatea sistemului.

Agro-dezvoltarea, agricultura neconvenţională, constituie un veritabil know-haw în cadrul ECOSUN Expert : energia produsă participă la dezvoltarea agricolă în anumite zone, în timp de agricultura serveşte ca bază pentru producerea de energie în altele, creând astfel un veritabil cerc vicios atunci când aceste condiţii sunt combinate.

În acest sens, încercări agro-energetice au fost deja efectuate în mai multe părţi ale globului (Europa de Est, Africa sau America de Nord) ; nu ezitaţi să ne contactaţi pentru informaţii detaliate.

Renovare de centrale noi defecte

Datorită experienţei în conceperea şi exploatarea centralelor solare, ECOSUN EXPERT este adesea delegată să ofere expertiză în eventuala reparare a centralelor noi prost concepute care prezintă uneori probleme serioase de etanşeitate sau riscuri de producere incendiu din cauza alegerii necorespunzătoare a componentelor sau din cauza unei montări incorecte. Pe lângă riscuri, aceste centrale, deşi noi, prezintă căderi importante de producţie şi trebuie stabilită originea acestora. Se estimează că în Franţa o centrală de talie industrială din 5 se va confrunta cu căderi importante de producţie din cauza alegerii necorespunzătoare în momentul implementării.